جمعه, 27 اسفند 1395 ساعت 22:11

به زودی خورشید دوباره می درخشد...

گردآوری شده توسط
به زودی خورشید دوباره می درخشد... به زودی خورشید دوباره می درخشد...

بارالهی....
اکنون که درمسیرعلم آموزی جهت خلقت به خلقم،از تو میخواهم یاری ام کنی تا همواره در مسیری گام بردارم که مرا را به خود وانگذاری!!
بار الهی....
یاری ام ده ،تا بیاموزم آنچه تو می پسندی و دوری جویم از انچه ناپسند توست.کمکم کن،قلم که در دست می گیرم،به یاد تو باشم وآنچه می نگارم،مورد رضای تو باشد.برصفحه تاریک دلم نقشی بزن که تا زنده ام،به اینکه موجودی مفید در هستی بی پایانت بوده ام برخود ببالم.

بار الهی....
در این روزهای آغازین سال ،از انوار بیکرانت بر من بتاب واز مسیر آرامشت برمن ببخش واین آغاز را دوباره برایم آغازی مبارک ساز.
بارالهی....
کمک کن تا به بدبینی های بی حاصل آلوده نشوم ونگذارم برخی لحظات تاسف بار به هرعلتی پیش آید ومرا به یاس ونامیدی بکشاند.
بارلهی....
کمکم کن مثال یک زن ایرانی صبور و پر استقامت باشم.مردانه فکر کنم و زنانه رفتار..کمکم کن تا با صبرو اعتماد بنفس تطهیر یابم واز پس مشکلات برآیم .بر من بیاموز پاسخ برخی چراها،صبر است،چراکه خورشید دوباره می درخشد...
بارالهی....
یاری ام ده سهم کوچکی در پیشرفت بشریت داشته باشم،بدان سان که با پایان تلاشهایم رسیدم،سر بلند و پرغرور وباصدای بلند بگویم،آنچه در توان داشته ام،انجام داده ام.

خوانده شده 14944 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 27 اسفند 1395 ساعت 22:16
Dr. Mariyet Zahedi Nik

I completed studies in two universities with two different majors at the same time(commercial management and software engineering). Then turned to my great love, medicine, by studying social working and nursing in Iran. After that I  immigrated to Austria and studied medical Informatics and Pharmacy in German in Vienna University .In 2011 and 2012 I was awarded as an Outstanding Student from” The students living abroad.” Due to some problems I had to stay and live in Iran for some years.  Having been here in Tehran only 3years, I am now finishing my education in Pharmacy in Shahidbeheshti University.

محتوای بیشتر در این بخش: « ضربان از دست رفته
بالا