شنبه, 28 مرداد 1396 ساعت 22:33

شناسایی ژن تاثیرگذار بر ابتلا به افسردگی

گردآوری شده توسط دکتر ماریت زاهدی نیک
ژن تاثیرگذار بر افسردگی ژن تاثیرگذار بر افسردگی

مطالعات نشان میدهد،ژنها میتوانند بر اساس میزان فعالیتشان موجب تشدید یا کاهش استرس شوند.افسردگی سالانه بر بیش از 300 میلیون نفر در جهان تاثیر میگذارد.اگرچه عوامل محیطی در بسیاری از موارد ابتلابه افسردگی نقش دارند،اما ژنتیک هم بسیار مهم است.حال مطالعه جدید محققان دانشگاه مریلند نشان میدهد چگونه یک ژن خاص نقش محوری در حفاظت درمقابل استرس یا ایجاد استرس بر اساس میزان فعالیتش دارد.این مطالعه برای اولین بار نشان میدهد که چگونه این ژن خاص موسوم به "اس ال سی شش آ یک پنج"در یک نوع نورون که نقش کلیدی در بروز افسردگی دارد عمل میکند.
مری کای لوبو،سرپرست تیم تحقیق،در این باره میگوید:" این مطالعه نشان میدهد چگونه میزان این ژن در این نورونها بر خلق و خو تاثیر میگذارد.افراد دارای میزان متغیر این ژن در مناطق خاصی از مغزشان بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی و سایر اختلالات احساسی مرتبط با استرس قرار دارند."
به گزارش مهر،در سال 2006،دکتر لوبو و تیم تحقیقش دریافتند، ژن "اس ال سی شش آیک پنج"در بین برخی نورونهای خاص مغز شیوع بیشتری دارد اخیرا آنها اثبات کرده اند که این نورونها در ابتلا به افسردگی مهم هستند.
به گفته لوبو،"دقیقا مشخص نیست که چگونه این ژن در مغز عمل میکند.نظریه ما این است که احتمالا با تغییر در میزان انتقال دهنده های عصبی مغزفعالیت میکند."
به گفته محققان ،شناسایی این ژن میتواند منجر به دستیابی به شیوه جدیدی برای درمان افسردگی شود.

خوانده شده 3092 دفعه
بالا