یکشنبه, 29 اسفند 1395 ساعت 17:02

نانوسلامت-مجله پزشکی،سال نو را به شما عزیزان تبریک میگوید

گردآوری شده توسط
امیدوارم سالی به شیرینی دکستروز 50%..
به آرامبخشی میدازولام..
به لذت پروپوفول..
به گرانبهایی فنی تویین..
به هیجان VF..
همراه با CPRهای موفق داشته باشید...
سمپلر وجودتان بارانی ، 
گلوکز زندگیتون همیشه High، 
سانتریفیوژ روزگارتان چرخان ،
 پیشامدهای بدتان Negative,
کراس مچ دوستی هاتون همیشه سازگار... ، pt دشمن هاتون همیشه لخته...
غم ها و مشکلاتتون لیز ،
 الایزای دلاتون رنگی..
 روپوش روحتون همیشه سفید ....
نانوسلامت-مجله سلامت وپزشکی،سال نو را پیشاپیش به شما تبریک میگوید.
خوانده شده 6487 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 29 اسفند 1395 ساعت 17:42
Dr. Mariyet Zahedi Nik

I completed studies in two universities with two different majors at the same time(commercial management and software engineering). Then turned to my great love, medicine, by studying social working and nursing in Iran. After that I  immigrated to Austria and studied medical Informatics and Pharmacy in German in Vienna University .In 2011 and 2012 I was awarded as an Outstanding Student from” The students living abroad.” Due to some problems I had to stay and live in Iran for some years.  Having been here in Tehran only 3years, I am now finishing my education in Pharmacy in Shahidbeheshti University.

بالا