جمعه, 04 فروردين 1396 ساعت 21:59

مکملهای استخوان و مفاصل

گردآوری شده توسط


Articulation1- آرتی کولیشن
روزانه 1 قرص
کاربرد: کمک به تخفیف درد در موارد استئوآرتریت،آرتروز و التهابات مزمن مفصلی

افزایش انعطاف پذیری و عملکرد صحیح مفاصل
کاهش درد در بیماران مبتلا به آرتریت
بهبود عملکرد مفاصل وجلوگیری از تخریب آنها
باسازی مفاصل
Osteo Caltex Liquid Calcium Plus2-استئو کلتکس لیکوئید کلسیم پلاس
ا عدد کپسول همراه با غذا
جهت جلوگیری از پوکی استخوان
کمک به سلامتی استخوانهای بدن
Avodin3-آوودین
روزانه 1 کپسول بعد از غذا
کاهش درد و التهاب مفاصل
بازسازی مفاصل
جلوگیری از تخریب پیشرونده غضروفها
سهولت تحرک مفاصل
کاهش نیاز به داروهای مسکن

این محصول مکمل غذایی بوده و برای تشخیص پیشگیری یا درمان نمیباشد.
Golden Joint Flex4- گلدن جوینت فلکس
روزانه 1 عدد کپسول 3 بار در روز
کمک به تسکین درد مفاصل و آرتروز و دردهای آرتروئیتی
کمک به محافظت از تخریب و آسیب غضروف
بهبود،نگهداری و بازسازی غضروف و مفاصل

خوانده شده 8854 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 04 فروردين 1396 ساعت 22:04
Dr. Mariyet Zahedi Nik

I completed studies in two universities with two different majors at the same time(commercial management and software engineering). Then turned to my great love, medicine, by studying social working and nursing in Iran. After that I  immigrated to Austria and studied medical Informatics and Pharmacy in German in Vienna University .In 2011 and 2012 I was awarded as an Outstanding Student from” The students living abroad.” Due to some problems I had to stay and live in Iran for some years.  Having been here in Tehran only 3years, I am now finishing my education in Pharmacy in Shahidbeheshti University.

محتوای بیشتر در این بخش: « درمان تبخال لب یائسگی »
بالا